Locus minoris resistentiae (lokus minoris rezistencijé) znamená „místo nejmenšího odporu“ a v medicíně tento odborný termín používáme poměrně často. Máme jím na mysli určitou část organizmu, která je výrazně oslabená a představuje riziko průniku určité nemoci do organizmu. Například můžeme říci, že rána vedoucí k poškození kožního krytu se stává locusem minoris resistentiae pro průniku infekce do těla.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů