Litotrypse znamená rozbíjení kamenů a zahrnuje všechny metody, kterými mohou být rozdrceny nežádoucí konkrementy (nejčastěji močové, nebo žlučové). Vlastní nástroje určené k litotrypsi mohou být přímo zasunuty do těsné blízkosti konkrementu (např. ERCP nebo cholangioskopie u žlučových kamenů), nebo mohou být mimo tělo pacienta (extrakorporální litotrypse rázovou vlnou).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů