Lipoproteiny jsou speciální kulovité částice, které jsou zodpovědné za transport cholesterolu a triacylglycerolů krví. Lipoproteinová forma umožňuje existenci ve vodě nerozpustných látek ve vodném prostředí krve. Na povrchu lipoproteinu je obal složený z fosfolipidů, molekul cholesterolu a proteinů (apoproteiny), uvnitř se nachází triacylglyceroly a estery cholesterolu.

Nejběžněji rozlišovanými lipoproteiny jsou částice VLDL, LDL, IDL, HDL a chylomikrony.  Liší se nejen svým složením, ale i přesnou funkcí, kterou v organizmu vykonávají.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů