Levý zadní hemiblok (Left Posterior Hemiblock = LPH) se vyskytuje relativně vzácně a nález při něm je do značné míry opačný než u LAH. Nacházíme negativní QRS ve svodu I a pozitivní QRS ve svodech II a III. Srdeční osa je deviovaná doprava – vertikálně.

Takto může vypadat LPH - Vidíme negativní QRS kmit v I (modře) a pozitivní QRS ve II a III (červeně). Svody aVL a aVF (červená elipsa) svědčí pro vertikální sklon srdeční osy. (Zdroj)

 

Izolovaný nález LPH nemá velký význam, LPH může být někdy přítomen při infarktech myokardu. Je nutné zdůraznit, že podobný nález jako u LPH nacházíme někdy i u přetížení pravé poloviny srdce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů