Pojem letalita se do češtiny překládá jako smrtnost. Můžeme ji v určitém časovém intervalu definovat jako poměr jedinců, kteří zemřeli v úvodu určitého jevu, choroby nebo jiného faktoru k počtu jedinců, kteří s tímto faktorem přišli do styku. Pokud například zjistíme, že v ČR v daném období určitou chorobou onemocnělo 1000 lidí a 30 z nich na tuto chorobu zemřelo, má tato choroba za dané období letalitu 30 : 1000, což jsou 3%.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů