Pojem lege artis uslyšíme v souvislosti se zdravotnictvím velice často. Do češtiny jej můžeme přeložit jako „dle pravidel umění“ a označujeme jím lékařské postupy, které jsou v souladu s poznatky současné lékařské vědy. Opakem jsou postupy non-lege artis, které jsou považovány za nežádoucí a pro pacienta nebezpečné.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů