Termín latentní znamená „skrytý“ nebo „nezjevný“ a v medicíně jím označujeme chorobné procesy a jiné stavy, které existují skrytě bez viditelných příznaků a dají se zjistit pouze určitým typem vyšetření (například krevními odběry). Do značné míry opakem je termín manifestní. Typický příklad je latentní sideropenie, kdy můžeme zjistit v krevním odběru sníženou hladinu železa. Pokud není řešena, může se časem rozvinou v manifestní anemii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů