Lanzův bod je pojem používaný při fyzikálním vyšetření břicha palpací. Tento bod určíme tak, že pomyslně spojíme spina iliaca anterior superior obou kostí kyčelních. Na vzniklé horizontální úsečce pak odměříme od pravé spina iliaca anterior superior třetinu vzdálenosti a zde leží onen Lanzův bod. Při pohmatu v oblasti Lanzova bodu se typicky objevuje bolest při akutní apendicitidě.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů