Lakunární infarkt je odborné označení využívané v neurologii pro určitou formu cévních mozkových příhod. (CMP) Jde o ischemickou CMP, která je spojena s výskytem většího množství drobných infarktových ložisek v hluboké mozkové tkáni v důsledku poruchy dodávky krve z malých tepen. Klinické příznaky jsou méně nápadné než u klasické rozsáhlé mozkové mrtvice a mohou se podílet na postupném rozvoji stařecké demence.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů