Laktátdehydrogenáza patří v našem organizmu mezi velmi důležité a rozšířené enzymy. Jejím hlavním úkolem je přeměna pyruvátu na sloučeninu laktát. Touto reakcí končí anaerobní metabolizmus glukózy, který vede k zisku menšího množství energie. Laktátdehydrogenáza se do krve uvolňuje z odumírajících buněk a její koncentrace tak je zvýšená například po těžším poranění tkání, nebo při nadměrném rozpadu nádorových buněk.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů