V medicíně používáme pojmu labyrint k popisu anatomického útvaru tvořícího vnitřní ucho člověka. Labyrint má dvě hlavní složky. Kostěný labyrint je složitý komplex dutinek v kosti skalní, blanitý labyrint je ohraničený uzavřený celek vyplněný tekutou endolymfou. V oblasti labyrintu se nachází smyslové ústrojí sluchu (hlemýžď) a rovnováhy a pohybu (tři vzájemně kolmé polokruhovité kanálky).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů