Kussmaulovo dýchání je velmi nebezpečný příznak, který doprovází stavy spojené s rozvratem vnitřního prostředí a „překyselením organizmu“.

 

Projevy: Kussmaulovo dýchání je popisováno jako lehce rychlejší dýchání s hlubokými usilovnými nádechy. Vzniká jako reflexivní obranná reakce a bývá přítomno i u pacientů v bezvědomí.

 

Princip: Náš organizmus je zvyklý na stabilní vnitřní prostředí a také na určité pH (laicky řečeno kyselost prostředí), které se za normálních okolností pohybuje okolo 7,4. Za určitých okolností dochází vlivem metabolizmu k zvyšování kyselosti, tj. poklesu pH. Náš organizmus se těmto poklesům snaží bránit pomocí tzv. nárazníkových systémů, které zjednodušeně řečeno vychytávají vodíkové ionty zodpovědné za kyselost. Důležitou sloučeninou těchto nárazníkových systémů je uhličitanový iont CO3-. Ten vychytá vodíkové ionty za vzniku velmi slabé kyseliny uhličité H2CO3, která se rozpadá na vodu (H2O) a oxid uhličitý (CO2). Reakce je tedy spojena se vznikem oxidu uhličitého a v těžších stavech je Kussmaulovo dýchání obrazem snahy tento oxid uhličitý vydýchat a tím bránit dalšímu poklesu pH.

 

Příčiny: Jak již bylo zmíněno výše, je Kussmaulovo dýchání spojeno s metabolickou acidózou, což je překyselení organizmu s poklesem pH v reakci na nějakou poruchu v metabolických reakcích organizmu. Nejběžnější jsou dvě chorobné jednotky:

1. Diabetická ketoacidóza – Tento stav je typický pro neléčené diabetiky 1. typu. Narušení metabolizmu glukózy a tvorba kyselých ketolátek v organizmu způsobuje snížení pH (acidózu).

2. Laktátová acidóza – Sem patří celá skupina stavů, které jsou spojeny s poklesem pH v těle a zároveň zvýšenou koncentrací kyseliny mléčné v krvi. Více informací najdete v příslušném textu, zde se jen rychle zmíním, že jde většinou o důsledky těžkých stavů s poklesem okysličení organizmu, nebo o nežádoucí efekt některých léků.

 

Závěr: Kussmaulovo dýchání není chorobný stav, je to pouze jeho projev. Vzhledem k současnému rozvratu vnitřního prostředí organizmu a většinou přítomné poruše vědomí musíme tento příznak považovat za závažný, k jeho vymizení dojde po zvládnutí vyvolávající příčiny.


Zdroje
https://www.medicalnewstoday.com
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů