Měření kotníkových tlaků je velmi důležitou a přitom jednoduchou metodou vyšetření v cévním lékařství.

 

Princip: Vyšetření spočívá ve změření tlaku na horní a dolní končetině pomocí tlakové manžety a následně v jejich porovnání. Namísto fonendoskopu (klasický nástroj na poslouchání) zde však používáme přístroj nazývaný jako tužkový doppler. Sonda přístroje vypadá opravdu jako tužka a vysílá ultrazvukový signál. Po přiložení k tepně, kterou protéká krev, se signál odrazí do přístroje a ten vytváří zvuk, který slyšíme. Nejprve klasicky připneme manžetu na paži a najdeme si pomocí tužkového dopleru povrchovou tepnu na předloktí. Pak manžetu nafoukneme na vysoký tlak (dokud nepřestaneme slyšet zvuk tužkového doppleru) a postupně vyfukujeme. Zapíšeme si, při jakém tlaku začne tužkový doppler vydávat zvuk – to je tlak, při kterém tepnou začne protékat krev.


 

Na vyšetřované dolní končetině postupujeme obdobně. Tužkovým dopplerem si nejprve najdeme některou z povrchověji uložených tepen na nártu pod nenafouknutou manžetou, pak manžetu nafoukneme a postupně v ní snižujeme tlak. Zaznamenáme si, při jakém tlaku uslyšíme zvuk tužkového doppleru. Hodnotu tohoto kotníkového tlaku pak porovnáváme s tlakem zjištěným na horní končetině.

Schéma - měření kotníkových tlaků

 

Na zdravé noze by měl být zjištěný tlak víceméně stejný a-nebo větší než na horní končetině. V opačném případě to svědčí pro zhoršený průtok krve dolní končetinou a přítomnost ICHDK (viz níže).

Pozn: Vyšetření krevního tlaku na horní končetině se provádí vsedě a kotníkového tlaku vleže.

 

Příprava: Žádná zvláštní příprava není nutná, vyšetření se neprovádí nalačno, nepoužívají se žádné kontrastní látky.

 

Význam: Vyšetření má význam v diagnostice ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), což je onemocnění vznikající na podkladě aterosklerózy, při kterém dochází ke zužování končetinových tepen. Obtíže typicky zahrnují bolesti dolních končetin při chůzi, které vymizí v klidu a úlevové svěšování končetin vleže. Měření kotníkových tlaků pomůže objektivizovat tíži ischemické choroby dolních končetin a pomoci stanovit její vážnou pokročilou formu známou jako kritická končetinová ischémie.

 

Nevýhody: Vyšetření může být nepřesné u pacientů, kteří mají tuhé a nestlačitelné zvápenatěné stěny tepen (typicky pacienti s cukrovkou), což odborně označujeme pojmem mediokalcinóza. U nich může přístroj měřit kotníkové tlaky vyšší než ve skutečnosti jsou.

 

Výhody: Velkou výhodou je dostupnost vyšetření a nepřítomnost škodlivého záření. Zjištěné výsledky jsou navíc velmi důležité pro diagnostiku a zhodnocení závažnosti ICHDK. Lékař pak na základě tohoto a dalších vyšetření může lépe stanovit diagnózu a určit další vyšetřovací a léčebný postup.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů