Pojem kortikodependentní označuje takové chorobné stavy, které k vymizení příznaků vyžadují pravidelné podávání kortikosteroidů. Může jít například o některé formy autoimunitních nemocí, nebo o stavy, kdy si organizmus dotyčného jedince není schopen vytvořit dostatek vlastních kortikosteroidních hormonů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů