Konzilium (konsilium) znamená odborné vyjádření lékaře určité specializace ke zdravotnímu stavu pacienta s vytvořením určitého doporučení pro lékaře, který o konzilium požádal. Konzilium může provádět jeden lékař určité odbornosti, nebo i více lékařů různých odborností. V takovém případě hovoříme o mezioborovém (multidisciplinárním) konziliu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů