Konzervativní terapie znamená rozhodnutí se pro méně invazivní (případně nechirurgickou) léčbu v situaci, kde je jednou z možností řešení i invazivnější terapie (případně chirurgický zákrok). Konzervativní léčba pak může spočívat v režimových opatřeních, podávání léků, nebo v kombinaci obou možností. Ve zdravotnických záznamech pak najdeme formulace jako "budeme postupovat konzervativně", "budeme konzervativní" apod.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů