Pojem kontralaterální znamená „protilehlý“ nebo „týkající se opačné strany“. Například říkáme, že po mozkové příhodě došlo k rozvoji kontralaterální hemiparézy (obrna poloviny těla na opačné straně, než je ložisko mozkové příhody). Na EKG u akutního STEMI infarktu myokardu vznikají typické Pardeeho vlny, zatímco v kontralaterálních (protilehlých) svodech vznikají charakteristické deprese ST úseku. Opakem tohoto slova je termín ipsilaterální (stejnostranný).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů