Termín kontraindikace popisuje faktory nebo situace, které neumožňují provedení určitého diagnostického nebo terapeutického zákroku (včetně možnosti použití určitého léku). Kontraindikovaný je obvykle takový zákrok, který pro pacienta není přínosný, a-nebo který představuje neúměrné riziko. U konkrétních zákroků rozlišujeme relativní a absolutní kontraindikace. Relativní jsou platná pouze v určité situaci, absolutní platí bez výjimky. Opakem termínu kontraindikace je slovo indikace.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů