Kontaminace znamená znečištění. V medicíně máme na mysli především kontaminaci ve smyslu průniku mikroorganizmů do míst, kde se za normálních okolností nemají vyskytovat. Příkladem je kontaminace vzorků biologického materiálu což následně vede ke zkreslení výsledků při jejich mikrobiologickém vyšetření. Jiným příkladem je kontaminace potravin nebo tekutin choroboplodnými zárodky.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů