Termín kongenitální (congenitalis) znamená „vrozený“ a využíváme ho k označení nejrůznějších vrozených nemocí nebo jejich forem. Kongenitální nemusí vždy znamenat, že onemocnění je geneticky podmíněné. Hovoříme například o kongenitální adrenální hyperplazii (geneticky podmíněná), ale na druhou stranu i o kongenitální syfilis (není geneticky podmíněná).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů