Konfuze (latinsky confusio) je odborný termín, který označuje zmatenost. Konfuzi můžeme definovat jako kvalitativní poruchu vědomí, kdy sice dotyčný reaguje na podněty zevního prostředí, jeho vnímání reality a reakce na ni jsou však neadekvátní. Konfuze bývá často součástí delirantních stavů, důsledkem může být onemocnění CNS nebo intoxikace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů