Termín kompetice znamená „soutěžení“. V medicíně se tohoto termínu nejčastěji využívá k popisu mechanizmu inhibice enzymatické reakce, při kterém inhibitor soutěží se substrátem o aktivní místo na enzymu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů