Komorová tachykardie se může objevit nečekaně, a to i u zdravého člověka, závažnější je její výskyt u pacienta s chronickým onemocněním srdce, či její výskyt jako poinfarktové komplikace.

 

Klinicky se krátká komorová tachykardie nemusí projevit, někdy pacient cítí jen divný pocit nebo palpitace. Déletrvající komorová tachykardie je nicméně spojena s výpadkem funkce srdce jako pumpy a to vede ke ztrátě vědomí. komorová tachykardie může snadno přejít v komorovou fibrilaci, která bez včasného zákroku končí smrtí. Komorové tachykardie můžeme dělit na udržující se (trvají nad 30s) a neudržující se (trvají pod 30s).

 

Na EKG nacházíme široké vlny, které se s velkou frekvencí opakují. Záznam nemá podobu klasických komplexů QRS. Podle tvaru na EKG můžeme dělit komorové tachykardie na monomorfní a polymorfní. Při monomorfní vypadají vlny stejně, při polymorfní odlišně. Nejčastějším typem polymorfní komorové tachykardie je tzv. Torsade de pointes, kdy amplitudy vln postupně rostou a klesají. Torsade de pointes je spojen s prodlouženým QT intervalem.

 

Komorova tachykardie na EKG

Monomorfní komorová tachykardie

 

 

Komorova tachykardie Torsade de Pointes na EKG

Zde vidíme polymorfní komorovou tachykardii s měnícími se amplitudami vln (červeně) charakteru Torsade de Pointes.

 

Klinicky by měl náhodný nález bezpříznakové tachykardie zhodnotit kardiolog. Ten rozhodne o klinické významnosti a eventuálně doporučí podávání antiarytmik či přímo indikuje implantaci ICD. V akutním stavu při ztrátě vědomí se zahajuje klasická resuscitace, přičemž se provádí kardioverze elektrickým výbojem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů