Kolobom patří mezi méně časté oční vady, které spadají vcelku pochopitelně do kompetence očních lékařů. Přesněji řečeno je kolobom poruchou struktury duhovky a případně i hlubších tkání oka.

 

Příčiny: Kolobom je v drtivé většině vrozený a vyskytuje se již při narození. Vzniká na základě poruchy vývoje tkání během nitroděložního vývoje a může se vyskytovat ne jednom oku, nebo i oboustranně. Příčina nemusí být jasná, nicméně jsou známé některé geneticky podmíněné syndromy s vyšším výskytem kolobomu (např. Treacher-Collinsův a Patauův syndrom).

 

Projevy: Kolobom je většinou viditelný na první pohled jako otvor v duhovce, který mívá charakteristickou podobu klíčové dírky. Subjektivně nemusí být přítomné žádné příznaky, ale při postižení hlubších struktur oční koule včetně sítnice může způsobit různé poruchy zraku (např. výpadek části zorného pole).

 

Diagnostika: Kolobom bývá dobře zjistitelný při pouhém pohledu do postiženého oka. Přesný rozsah kolobomu a postižení očních struktur pak může určit oční lékař v rámci detailního očního vyšetření.

 

Terapie: Typ a úspěch léčby závisí na tom, jaké tkáně oka jsou postiženy. Nejčastější kolobom duhovky může být vyřešen používáním speciálních očních čoček, které defekt zamaskují, případně je v dospělosti možný oční operační zákrok. Při postižení sítnice jsou léčebné možnosti samozřejmě omezené.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů