Pojem kohortová studie se v medicíně používá poměrně často. Jde o studie určitých faktorů vztažených k přesně definované skupině (kohortě) pacientů. Příslušnost do skupiny může být určena věkem, pohlavím, určitým zaměstnáním, kuřáctvím apod. Kohortová studie může sloužit ke studiu vlivu určitého rizikového faktoru na zmíněnou skupinu ve srovnání s běžnou populací.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů