Kognice je obecný pojem, který označuje schopnost rozpoznávání zevních podnětů (osob, objektů, situací, činností) a schopnost na ně adekvátně reagovat. Nenarušená kognice je nezbytná pro vykonávání běžných činností a sociální život. Poruchy kognitivních funkcí jsou typické pro skupinu chorob projevujících se demencí.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů