Sem můžete vkládat vaše názory, postřehy, připomínky apod.

 

Komentáře

10. September 2018 - 19:28
Dobrý den, jsem moc rád, že se Vám web líbí a slibuji, že ho i nadále budu rozvíjet, jak mi to pracovní i osobní život dovolí.

19. June 2018 - 16:11
Jednou v hospodě jsem se zcela spontánně, na "stará" kolena rozhodla vystudovat bakaláře. Přestože pracuji mnoho let jako zdravotní sestra, mnoho věcí jsem logicky pochopila až od Vás. Bez Vašich stránek bych studium "nedala". Děkuji. Tamara

10. September 2018 - 19:27
Dobrý den, moc děkuji za pochvalu a jsem rád, že Vám web pomohl.
Z hlubin zapomění se vynořil starý krám. Mám chronickou bolest, začalo to přisátím klíštěte loni v červnu. Odkonce října peklo, stopy zoonóz celkem druhu, výsledky hraniční. Nakonec jsem se po šesti měsících izolace a sociální deprivace propracoval ke slušnému Centru léčení bolesti a Oykodonu. Ale to je vedlejší. Amytriptilin je najednou všude. Předepisují ho nepsychiatři všeho druhu na bolest. Spolu s psychiatrem se tomu občas smějeme, beru dlouho Citalon 40 mg. Amitriptilin musí být pro někoho finančně velmi výhodný. Pro pacienty je to ovšem často velké zlo. Pár dní po nasazení amitriptilinu 25 mg mne sežehla depresivní vlna jakou už snad ani nepamatuji. Něco tak navlhle studeně zoufale lítostivého Po vysazení odešla. Po pár týdnech nový pokus a podobný výsledek. Po dalším měsíci 0,5 stejných tablet - žádný výsledek. V ČR musí člověk prožít mnoho krutých měsíců i déle než se prokope k účinné analgézii. Do té doby na něm zdejší lékaři vyzkouší kdejaký nebezpečný krám, nejen výše zmíněný preparát. Týrání zoufalého pacienta Není opioid jako opioid, na každý se buduje vztah s organismem, nazývaný závislost, zvlášť. Lékaři je zatím používají jako by byl mezi I. a II. skupinou rozdíl jako mezi fernetem a vínem nebo pivem. Tragický omyl.

10. September 2018 - 19:26
Dobrý den, bude to asi dost individuální. Za prvé řada pacientů s amitriptylinem nemá problém a za druhé ho ne každý lékař píše. Já například tenhle lék nikdy nenapsal. Nemám ho "ošahaný", takže dávám přednost jiné medikaci.

25. August 2018 - 22:41
Rád bych poděkoval za souvislý a příjemně čtivý text s odkazy. Ideální učební text. Ať se Vám dobře daří.

10. September 2018 - 19:24
Moc děkuji, udělalo mi to radost :)

10. September 2018 - 13:55
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je VPL povinen se v závěru předoperačního vyšetření výslovně vyjádřit, zda je/není pacient schopen (příp. je/není zdravotně způsobilý) podstoupit plánovaný zákrok anebo se má pouze vyjádřit k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. A mají vůbec nějakou platnost věty typu "schopen s ohledem na přidružené choroby" atd.? Děkuji! dr.88@post.cz

10. September 2018 - 19:09
Dobrý den, tohle je někdy docela kámen úrazu, protože v řadě případů je věta "Pacient je operačního zákroku schopen" vyžadována a bez ní je vyšetření považováno za cosi neplatného. Ale není to pravda, VPL tam nic takového psát nemusí. Předoperační vyšetření má kromě konkrétních doporučení (např. změny medikace, dočasné vysazení PAD apod.) "jen" shrnout stav pacienta a z tohoto shrnutí by měla schopnost pacienta podstoupit zákrok jaksi vyplynout, vyhodnotit to však musí anesteziolog. Já byl mnoho let zvyklý tu větu (že je pacient schopen zákroku) psát a nedokážu se toho zlozvyku tak docela zbavit, proto do závěru alespoň napíšu, že "pacient je KP kompenz a nevidím vyložených kontraindikací zákroku", i když by to tam být nemuselo.

5. November 2018 - 9:47
Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony (Věstník MZ 1/2018), díl 3.: "Lékař provádějící předoperační vyšetření se nevyjadřuje, zda je pacient s ohledem na svůj zdravotní stav schopen výkon podstoupit."

Stránky

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů