69. Předoperační interní vyšetření, stratifikace operačního rizika

 

Jde o vyšetření hrazené praktickým lékařům ze ZP pod kódem 01185. O tom, zda je v dané situaci praktický lékař oprávněn vyšetření provést, a jakou má mít vyšetření podobu, se musí rozhodnout podle doporučeného postupu MZČR.

Cílem předoperačního vyšetření je zhodnotit kardiovaskulární, plicní a metabolické rezervy pacienta ve vztahu k výkonu a případně indikovat určitá opatření, která by měla být u daného pacienta perioperačně provedena.

Interní předoperační vyšetření dospělých provádí praktický lékař nebo internista, spolupracují při tom s chirurgem a anesteziologem. Platnost předoperačního vyšetření je obvykle 1 měsíc (nedošlo-li ke změně zdravotního stavu pacienta).

Z praktického hlediska je hlavní problém v tom, že jednotlivá pracoviště někdy vyžadují určité úkony navíc, které oficiální součástí předoperačního vyšetření rozhodně nejsou. Typickým příkladem je, že některá pracoviště vyžadují, aby praktický lékař v rámci předoperačního vyšetření odebíral např. odběry k vyloučení chronické hepatitidy B, HIV apod. Praktický lékař toto není povinen provádět, na druhou stranu je zde ale riziko, že zmíněné pracoviště odmítne (ač není v právu) operaci provést.

 

Stratifikace operačního rizika

Operační riziko závisí na několika faktorech:

polymorbidita – vyšší množství komorbidit zvyšuje operační riziko

věk pacienta – věk nad 70 let výrazně zvyšuje riziko komplikací

akutnost operace – akutní operace mají vyšší riziko než operace elektivní

závažnost výkonu – malé výkony mají 1-2% komplikací, střední 8% a velké 13%

 

Postup

1. Pacienta zařadíme podle komorbidit do ASA skupiny (ASA I-V).

2. Určíme typ výkonu (A-C).

3. Potvrdíme svou kompetenci k provedení vyšetření, nebo pacienta odešleme k internistovi.

4. Provedeme předoperační vyšetření

 

Součásti předoperačního vyšetření

Předoperační vyšetření zahrnuje anamnézu (zejména RA, OA, FA, AA, abuzus) a fyzikální vyšetření včetně TK a TF. Z dalších vyšetření se vždy provádí moč ch+s, ostatní vyšetření jsou individuální dle ASA a typu operace (krevní náběry, RTG plic, EKG).

 

Krevní náběry

Nejsou nutné u ASA I-II/A, ve všech dalších případech se doporučují orgánově specifické náběry, KO, Quick, APTT

 

RTG plic

EKG

 

Speciální dodatky

V předoperačním vyšetření bychom měli zdůraznit některá individuální doporučení. S předstihem 24-48 hodin by měl být vysazen metformin, jinak perioperačně se vysazují i ostatní PADy a dočasně jsou glykemie korigovány inzulinoterapií. U pacientů na substituční kortikoterapii pro insuficienci kůry nadledvin se perioperačně doporučuje dávky kortikosteroidů zdvojnásobit. U pacientů s astmatem se doporučuje aplikace kortikosteroidu před zákrokem (např. hydrokortison 100 mg i.v.). U jedinců s vyšším rizikem krevní srážlivosti je vhodné zdůraznit nutnost profylaxe TEN.

 

U urologických, ortopedických a některých gynekologických výkonů bývá požadována kultivace moči, při nálezu asymptomatické bakteriurie je indikováno přeléčení ATB!

 

Antiagregancia před operací

- v případě nutnosti se ASA vysazuje 7-10 dnů před zákrokem a další antiagregancia vysazují 5-7 dnů před zákrokem

- u pacientů se středním a vysokým rizikem KV komplikací u nekardiální operace není vhodné ASA vysazovat

- antiagregancia užívaná v primární prevenci je možné bez obav vysadit

- znovunasazení antiagregancií se doporučuje do 24 hodin po zákroku

- u pacientů s koronárním stentem užívajících duální antiagregaci je doporučeno odložení elektivní operace o minimálně 6 týdnů po implantaci metalického stentu a minimálně 6 měsíců po implantaci stentu uvolňujícího léky

 

Užívání ASA před plánovaným CABG se doporučuje bez vysazování. U koronárního stentu s nutností užívat ASA+clopidogrel není vhodné plánovat elektivní zákrok, při akutní operaci se ASA+clopidogrel nedoporučuje vysadit!

 

Warfarin perioperačně

Vysazuje se 3-5 dnů před zákrokem, perioperačně nahrazujeme LMWH, po zákroku při aplikaci LMWH Warfarin nasazujeme do 24 hodin zpět a INR měříme za cca 3 dny.

Není nutno vysazovat před extrakcí zubu, operací katarakty, punkcí kloubu, malých kožních excizí, gastroskopie a diagnostické kolonoskopie (u kolonoskopie je ale rozumnější vysadit). Při nejasnostech je vhodné domluvit se na požadavku stran AK terapie se zařízením, kde bude zákrok proveden.

 

NOAC perioperačně

Vysazuje se 1-2 dny před zákrokem, perioperačně nahrazujeme LMWH, u dabigatranu první dávka LMWH po 24 hodinách od poslední dávky dabigatranu, u ostatních NOAC zahajujeme aplikaci místo první nepodané dávky NOAC.

Není nutno vysazovat před extrakcí zubu, operací katarakty, punkcí kloubu a u malých kožních excizí. Opět platí, že při nejasnostech je vhodné domluvit se na požadavku stran AK terapie se zařízením, kde bude zákrok proveden.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů