49. Nausea a zvracení - dif. dg. nejčastějších příčin, th.

Jde o obranné reakce, které mají za úkol odstranit potenciálně toxické látky z horního GIT. Důležité je centrum pro zvracení v CNS, které přijímá chemické podněty z krve, a které reaguje i na distenzi trávicího traktu.

Nauzea je subjektivně nepříjemně vnímaný pocit nevolnosti, který může a nemusí přejít ve zvracení. Zvracení je složitý obranný reflex, který je řízen centrem v prodloužené míše. Toto centrum přijímá informace z trávicího traktu (zejména o jeho distenzi), z chemoreceptorů snímajících krevní řečiště, z koncového mozku (některé smyslové vjemy, například zápach) a z vestibulárního aparátu vnitřního ucha. Pro úplnost dodávám, že zvracení se může objevit i bez předchozí nauzey.

Možnými komplikacemi protrahovaného zvracení je dehydratace, minerálový rozvrat a aspirace zvratků.

Speciálními termíny jsou hematemeza a miserere. Hematemeza znamená zvracení krve a miserere zvracení páchnoucího střevního obsahu.

 

Příčiny:

1. Onemocnění trávicího traktu – Nauzea a zvracení typicky doprovází akutní gastroenteritidy, které představují nejčastější příčinu těchto obtíží. Kromě toho se zvracení objevuje v rámci ileózních stavů, u nichž dochází k narušení pasáže potravy. Zvracení doprovází i záněty hepatobiliární (akutní cholecystitida, akutní pankreatitida).

 

2. Podráždění vestibulárního aparátu – K podráždění vestibulárního aparátu typicky dochází při kinetózách a najdeme jej i u alkoholu a z méně častých příčin i u Meniérovy choroby. V těchto případech jsou nauzea a zvracení často spojeny s vertigem.

 

3. Onemocnění CNS – Zvracení se objevuje při komoci mozkové, u infekcí CNS (meningoencefalitidy) a u syndromu nitrolební hypertenze (krvácení, mozkové tumory a metastázy, edém mozku). U nitrolební hypertenze je typické zvracení bez nauzey.

 

4. Vliv toxických sloučenin – Ze zevních toxinů je nejčastější intoxikace alkoholem (který má komplexní efekt včetně dráždění vestibulárního aparátu), z léků se typicky udává vedlejší efekt řady chemoterapeutik. Z vnitřních toxinů může jít o zplodiny metabolizmu hromadící se v organizmu při selhávání jater, nebo selhávání ledvin.

 

5. Gravidita – Zvracení v graviditě je běžné v prvním trimestru (emesis gravidarum). Závažné může být těžké zvracení označované jako hyperemesis gravidarum.

 

6. Jiné příčiny – Zvracení se může objevit u podráždění nervus vagus (u muže poranění varlat), u metabolických poruch (diabetes mellitus, Addisonova choroba). Především u mladších jedinců je nutné myslet i na volní zvracení v rámci poruch příjmu potravy (bulimie). Z běžnějších farmak se může zvracení objevit po požití některých analgetik (NSA, tramadol, silné opiáty) a antibiotik. Zvracení spojené s bolestí oka může být projevem akutního glaukomového záchvatu, zvracení při bolesti na hrudi se objevuje při infarktu myokardu.

 

Postup: Při zvracení je nutné zjistit jeho intenzitu, délku trvání a případně jakékoliv doprovodné příznaky včetně příměsi krve ve zvratcích. Důležité je zejména palpační vyšetření břicha k vyloučení náhlé příhody břišní a při známkách neurologických příznaků (bolesti hlavy, vertigo) i orientační neurologické vyšetření. Většinou se jedná o benigní infekční záležitost, která rychle odezní. Hospitalizováni by nicméně měli být rizikoví pacienti, u nichž je velké riziko dehydratace a rozvratu vnitřního prostředí. V takovém případě je základem parenterální hydratace a podávání antiemetik (thietylperazin - Torecan, metoklopramid, setrony), dobrý efekt mívají i parenterálně podané blokátory protonové pumpy. Při protrahovaném zvracení nejisté etiologie je vhodné provést CT vyšetření mozku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů