32. POCT metody v ordinaci

POCT metody jsou diagnostické metody, jejich název je zkratkou anglického "point of care testing". Co mají společného? Především to, že nevyžadují odeslání vzorku do laboratoře, ale umožňují poměrně rychlé zjištění daného parametru přímo na místě, tj. v ordinaci praktického lékaře. A protože přístroje jsou obvykle přenosné, lze řadu z metod POCT uplatnit i při domácí návštěvě.

Pozn: Dodávám, že u praktické zkoušky bude zřejmě základem pohovor na téma, jaké metody se používají v ordinaci vašeho školitele a tak podobně. Kromě toho jsem začal zpracovávat tuhle otázku a až v průběhu práce jsem zjistil, že existuje nový Doporučený postup na toto téma na www.svl.cz, je z něj i tabulka na konci této otázky. Určitě doporučuji ho prohlédnout, i když je místy až moc podrobný.

 

POCT přístroje obvykle vyžadují jen malé množství vzorku, může jít o kapilární krev, žilní krev, vzorek moči, vzorek stolice apod. Hodnocení je podle konkrétního přístroje a metody buď kvalitativní (tj. pozitivní / negativní), nebo kvantitativní (konkrétní číselná hodnota). Přístroje by měly být zapojeny do pravidelné externí kontroly kvality alespoň 1x ročně.

Z mého pohledu jsou některé velice efektivní v prakticky každé ambulanci, u jiných je význam přímo úměrný vzdálenosti od větších zdravotnických zařízení (tj. ve venkovské praxi mají vyšší význam než v ordinaci v blízkosti nemocnice).

 

Výčet nejznámějších uvedu níže:

 

1. Vyšetření CRP - Z mého pohledu nutnost v každé ordinaci, umožní ze vzorku kapilární krve hodnotit CRP a tím hrubě odlišovat bakteriální a virové infekce. Jistě víte, že samotná hodnota musí být individuálně hodnocena vzhledem k charakteru a době trvání obtíží. Někdy i virová infekce může způsobit vysoké CRP, na druhou stranu ohraničená bakteriální infekce nikoliv. Stejně tak může být výrazně zvýšené CRP u autoimunitních nemocí a generalizovaných tumorů. Kódy jsou 02230 (vlastní vyšetření) + 09111 (odběr kapilární krve).

 

2. Vyšetření INR - Vyšetření INR z kapilární krve je velice cenné při pravidelné monitoraci warfarinizovaných pacientů. U stabilizovaných nemocných se obvykle provádí 1x měsíčně. Kód vyšetření je 01443.

 

3. Vyšetření glykemie - Vyšetření glykemie z kapilární krve glukometrem lze zařadit mezi POCT vyšetření. Je možné ho použít u akutních potíží k vyloučení diabetu, či zhodnocení dekompenzace. Kromě toho lze glykemii vyšetřovat v rámci pravidelné dispenzarizace nekomplikovaného diabetika až 3x ročně (detaily viz příslušné otázky). Kód je 01441.

 

4. Vyšetření glyk. Hgb – Vyšetření glykovaného hemoglobinu POCT metodou může být provedeno až 3x ročně jako součást dispenzárních prohlídek. Nevyžaduje, aby pacient byl nalačno. Kód je 01445.

 

5. Vyšetření TOKS - Moderní imunochemický test umožňuje kvantitativně hodnotit přítomnost krve ve stolici. Provádí se jako screening od 50 let á 1 rok a od 55 let á 2 roky. Aktuální hodnota cut-off (tj. hodnota nad níž považujeme výsledek za pozitivní) je 15 ug/g. Odběr drobných vzorků stolice provádí sám pacient a vzorky přináší do ordinace. Kód pro vyšetření je 15119, kóduje se spolu s 15118 (management kolorektálního karcinomu) a pak buď 15120 (negativní výsledek), nebo 15121 (pozitivní výsledek). Použití TOKS v klasické diagnostice není aktuálně hrazeno ze ZP.

 

6. Chemické vyšetření moče – Jde o vyšetření vzorku moči diagnostickým papírkem, kdy barevné změny způsobené chemickou reakcí hodnotí zdravotník prostým okem, nebo pomocí POCT přístroje. Tyto POCT přístroje (např. Uritex) mohou mj. hodnotit i přítomnost albuminu (tj. albuminurii). Kód pro chemické vyšetření moče je 09123, kód pro stanovení albuminurie je 81327 a může být 1x ročně vykázán v rámci dispenzarizace diabetika.

 

7. Streptest – Jde o vyšetření streptokokového antigenu (streptokoky A) ze vzorku získaného výtěrem hltanu. Může se hodit v diferenciální diagnostice infekcí HCD a může pomoci v rychlém rozhodnutí, zda nasadit ATB. Kód je 02220.

 

8. Vyšetření D-dimerů - POCT stanovení D-dimerů z kapilární krve jistě umí být cenné, ale osobně vidím jeho význam především pro ordinace vzdálené od nemocnice. Hodí se v případě, že potřebujeme vyloučit některá onemocnění spojená se srážením krve (hluboká žilní trombóza, plicní embolie). Problémem je častá falešná pozitivita, zejména u polymorbidních pacientů a seniorů. Kód je 01146.

 

9. Vyšetření cTnT - Umožní hodnotit cTnT (srdeční troponin T), což může mít význam v diferenciální diagnostice bolestí na hrudi. Koncentrace troponinu v séru se zvyšuje při myokardiální lézi za 1-3 hodiny a maximálních koncentrací dosahuje za 6-9 hodin. Pro ordinace v blízkosti nemocnice považuji osobně za nepříliš vhodné, protože při podezření na kardiální etiologii je mnohem lepší nechat pacienta vyšetřit specialistou. Kód je 01147.

 

10. Vyšetření proBNP - Umožní hodnotit proBNP jako marker srdečního selhávání. V ordinaci VPL se může hodit v diferenciální diagnostice dušnosti. Kód je 01148.

 

11. Vyšetření SARS-CoV-2 – Ačkoliv jde spíše o dočasnou záležitost, tak i antigenní test na onemocnění Covid-19 patří mezi POCT metody. Odběr vzorku se podle konkrétního testu obvykle provádí výtěrem ze zadní části dutiny nosní, nebo z jejího kraje.

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů