Kleptomanie je psychiatrická porucha, která svému nositeli způsobuje celou řadu trapných problému včetně možných oplétaček se zákonem. Jde o totiž o nutkavou touhu získat bez dovolení předměty, které člověku nepatří.

 

Příčiny

Příčina není jasná. Podobně jako jiná psychiatrická onemocnění může i u kleptomanie hrát roli genetický předpoklad, který se kombinuje s vlivy zevního prostředí. Důsledkem může být nerovnováha v systému neurotransmiterů (sloučeniny přenášející vzruchy mezi nervovými buňkami), která vede k psychickým problémům. Kleptomanie bývá často doprovázena různými poruchami nálad.

 

 

Projevy

Kleptomanie nese určité známky obsedantně-kompulzivní choroby. Nemocný člověk má nezadržitelnou touhu ukrást nějakou věc, kterou uvidí, typicky je to v obchodě. Tato touha je silná a způsobuje mu nesnesitelné vnitřní napětí, které končí krádeží. Po takové úspěšné krádeži dochází k uvolnění napětí a úlevě. Důležité je, že důvodem krádeže není osobní obohacení nebo využití dané věci. Kleptoman ukradenou věc obvykle nepotřebuje, nebo jde o naprosto nevyužitelnou věc (například krádež jedné boty). Člověk je si svého jednání vědomý a cítí za něj pocit viny, což psychické obtíže dále zhoršuje.

 

 

Diagnostika

Diagnózu kleptomanie obvykle stanovuje psychiatr na základě rozhovoru s pacientem a na základě důkladného psychiatrického vyšetření. Je často nutné odlišit nemocného člověka od inteligentnějšího zloděje, který se za diagnózu kleptomanie touží schovat před zákonem.

 

 

Léčba

Terapie je spíše dlouhodobá, měl by ji vést psychiatr. Základem léčby je psychoterapie, při které se člověk učí rozumět svým pocitům a zvládat touhu po krádeži. Psychoterapie může být doplněna podáváním léků ze skupiny antidepresiv a léků sloužících k udržení nálady. Efekt a dlouhodobá úspěšnost léčby jsou individuální.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů