Keratoakantom je typ kožního nádoru, který se objevuje především u lidí pokročilého věku. Je sám o sobě nezhoubný, ale jinak je svou strukturou velice podobný tzv. spinocelulárnímu karcinomu kůže (spinaliom), což je podtyp zhoubné rakoviny kůže. A v některých případech se keratoakantom může v tento nádor přeměnit, o čemž si povíme níže.

Příčiny: Důležitými rizikovými faktory jsou pokročilejší věk a dlouhodobější vystavování kůže UV záření, které poškozuje kožní kryt. Keratoakantomy se nachází na kůži těch částí těla, které jsou dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření. Jde především o obličej (včetně rtu) a předloktí horních končetin.


Projevy: Keratoakantom vypadá jako boule na kůži, která může dosahovat až několika centimetrů. Ložisko je v okolí zarudlé a v jeho centru je oblast kožních šupin. Keratoakantomy jsou typické poměrně rychlým růstem, který je následován obdobím klidu a poté velmi často zmenšováním nádorku a jeho zhojení jizvou. V některých případech se ovšem může keratoakantom přeměnit na zhoubný (a již v úvodu zmíněný) spinocelulární karcinom, proto ho řadíme mezi potenciální přednádorové stavy (prekancerózy).


Diagnostika: Diagnózu keratoakantomu obvykle učiní kožní lékař na základě jeho vzhledu. Nemusí to být nicméně jednoduché, a definitivní diagnóza si tak může vyžadovat chirurgické odstranění ložiska a jeho histologické vyšetření. Odlišení keratoakantomu od zmíněného spinocelulárního karcinomu pod mikroskopem je ovšem dosti složité a vyžaduje vyšetření celé tkáně tumoru.


Terapie: Pokud jsou pochybnosti o charakteru ložiska a-nebo představuje-li kosmetický problém, preferuje se jeho odstranění. Dodejme k tomu, že vzhledem k určitému potenciálu stát se zhoubným nádorem doporučuje řada autorů odstranění každého keratoakantomu. Je možné chirurgický zákrok v místním znecitlivění, nebo jednodušší likvidace ložiska pomocí laseru nebo tekutého dusíku. Nutno ovšem podotknout, že prosté nechirurgické zničení nádorku znemožní jeho histologické vyšetření.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů