Slovo kauzální znamená „příčinný“. V medicíně často hovoříme o kauzální terapii, což je léčba, která je zaměřená přímo na příčinu dané choroby. Do určité míry jako opak kauzální léčby chápeme terapii symptomatickou, která řeší symptomy určité nemoci, ale neřeší její příčinu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů