Katetr je trubicovitý dutý nástroj, který slouží k zajištění přístupu do určité tělesné dutiny nebo do duté tkáně. Příkladem jsou močové katetry (cévky), které po zavedení do močového měchýře umožňují odtok moči. Kromě toho mohou být katetry zavedené do krevních cév. Tyto cévní katetry mohou sloužit k aplikaci léků, kontrastní látky, zavedení nástrojů při angiografii, podávání parenterální výživy nebo k odběru krve. Zavedení katetru do cílové tkáně říkáme katetrizace.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů