Karcinogen (kancerogen) je důležitý termín označující takové faktory, které mohou způsobit vznik maligních tumorů. Všichni víme, že mezi karcinogeny patří řada chemických sloučenin, ale můžeme mezi ně zařadit i fyzikální (ionizující záření) a biologické faktory (některá virová onemocnění).
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů