Kanyla je typ zdravotnického náčiní, který má podobu trubice určené k zasouvání do dutých orgánů a tkání. Nejčastěji jde o tenké plastové trubičky, které se zasouvají do žil a umožňují aplikaci léků, tekuté nitrožilní výživy, nebo odběry žilní krve. V tomto případě rozlišujeme periferní kanyly zasouvané do povrchových žil a centrální kanyly určené k zasouvání do větších a hlouběji uložených žil. Kromě žilních kanyl se hovoří o tracheostomických kanylách, což jsou speciální duté trubice zasouvané do krčního otvoru po tracheostomii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů