Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Surveillance

– U kompenzované cirhózy jaterní bez jícnových varixů esofagogastroskopie á 2-3 roky

– U kompenzované cirhózy jaterní s malými varixy á 1-2 roky

– U dekompenzované cirhózy á 1 rok

 

 

2. Prevence krvácení – Základními léky jsou neselektivní beta-blokátory, např. sloučenina Metipranol (Trimepranol 10mg 2-0-2, další zvyšování dávky k dosažení TF 55-60/min)

 

 

3. Terapie akutního krvácení

 

a) Stabilizace pacienta – Monitorované lůžko, žilní vstup, rezervovat minimálně 2 jednotky plné krve, parenterální infuze, event. kyslík. Hemoglobin udržovat mezi 80-100g/l maximálně, vyšší hodnoty by mohly způsobit zhoršení či recidivu krvácení.

 

b) Terlipressin (Remestyp) – Jedná se o účinné hemostyptikum snižující prokrvení splanchniku, podáváme Remestyp 2mg i.v. iniciálně a následně 1mg i.v. á 4 hod.

 

c) Antibiotika – Doporučuje se profylaktické podání širokospektrých ATB (např. amnopenicilinAmoksiklav 1.2g i.v. á 8hod) a to z důvodu, že krvácení z varixů často doprovází dekompenzaci jaterní cirhózy při infekci.

 

d) Akutní esofagogastroksopie – V ideálním případě ligace varixů. Dočasným řešením je balónková sonda (max. 24 hodin). Při selhání léčby je indikována další terapeutická esofagogastroskopie, při jejím selhání je nutno konzultovat vyšší pracoviště se zvážením TIPS.

 

 

4. Sekundární prevence krvácení – Podávají se opět neselektivní beta-blokátory, které je v sekundární prevenci možno kombinovat s nitrátem, např. Isosorbidmononitrát (Mono Mack Depot 20mg 1-0-0). Varixy lze endoskopicky plánovaně ligovat a následně á 6 měsíců endoskopicky kontrolovat.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů