Japonská encefalitida je infekční zánět mozku, který se vyskytuje v jihovýchodní Asii a zejména v Japonsku. Proběhlé onemocnění může způsobit trvalé komplikace, a proto je vhodné o něm něco vědět.

 

Příčiny: Japonská encefalitida je způsobena virem, který se přenáší bodnutím některých druhů komárů. Vyšší riziko nákazy je v místě stojatých vodních ploch, rýžových polí a bažin, kde se komáři množí. Rezervoárem viru je řada zvířat včetně prasat, z nichž komáři sají nakaženou krev.

 

Projevy: Japonská encefalitida se začne projevovat za 7-14 dnů po nákaze. U řady lidí jde sice jen o zvýšenou teplotu a celkovou nevůli, ale u některých nešťastníků se objeví poměrně dramatické neurologické příznaky s vysokými horečkami (nad 39°C), silnou bolestí hlavy, ztuhnutím šíje, zmateností a poruchami řeči. Bývá přítomno i ochrnutí různých svalových skupin.

 

Diagnostika: Diagnóza je pravděpodobná u člověka s výše zmíněnými příznaky, který se nachází v oblasti s popisovaným výskytem japonské encefalitidy, nebo se z této oblasti vrátil. Diagnózu lze potvrdit sérologicky vyšetřením krve s nálezem protilátek proti viru.

 

Prevence: V oblastech s popisovaným výskytem nákazy je vhodné se chránit pomocí repelentů, nicméně účinnější formou prevence je očkování.

 

Léčba: Účinná léčba bohužel není možná, podobně je tomu i u většiny ostatních virových chorob. Z toho důvodu je v akutní fázi terapie symptomatická (monitorace stavu, antipyretika k tlumení horečky, kyslík, výživa). Jsou-li po uplynutí infekce přítomny poruchy hybnosti, je nutná dlouhodobá intenzivní rehabilitace, ale víc se toho pro postižené dělat nedá.


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://www.who.int

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů