S pojmem jamais vu [žamé ví] jsem se poprvé setkal v knize Hlava XXII. Jedná se o psychiatrický termín, který je do značné míry opačný ke známějšímu déjá vu. Jamais vu znamená, že člověk má při kontaktu s již dříve známou situací (nebo objektem, osobou) pocit neznámého. Dotyčný si je samozřejmě racionálně vědom toho, že jde o pocit falešný.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů