Jacksonský záchvat je specifickým podtypem epileptického záchvatu. Je vzácnější a někdy může být nerozpoznaný díky jeho nenápadným projevům.

Příčiny: Příčina Jacksonského záchvatu se obvykle nijak neliší od klasických příčin epilepsie, o nichž si můžete přečíst v příslušném textu. V mozku se objevuje ložisko buněk (neuronů), které způsobí vznik abnormální elektrické aktivity a ta způsobí vlastní záchvat. U Jacksonského záchvatu je toto ložisko poměrně malé, je lokalizováno v oblasti řídící hybnost (motorická oblast) a během záchvatu dojde jen k omezenému rozšíření abnormální elektrické aktivity v motorické oblasti, což je spojeno s méně dramatickými příznaky.


Projevy: Jacksonský záchvat se projevuje zprvu brněním a nenápadnými záškuby a křečemi svalů, které postihují malé svaly ruky nebo nohy. Jak se elektrická aktivita epileptického záchvatu šíří po motorické oblasti mozku, začnou se záškuby šířit směrem po končetině a nakonec se dostávají až na svaly stejnostranné poloviny obličeje. Záškuby bývají slabší, člověk si je uvědomuje a během záchvatu neztrácí vědomí.


Diagnostika: Diagnóza je stanovena na základě neurologického vyšetření, které zahrnuje anamnézu pacientových obtíží, fyzikální vyšetření, vyšetření mozku zobrazovacími metodami (CT vyšetření nebo magnetická rezonance) a případně provedení EEG vyšetření.


Terapie: Léčba se v podstatě neodlišuje od jiných forem epilepsií. Základem terapie je podávání antiepileptik. Pokud je v mozku zjištěno nějaké léčitelné onemocnění způsobující epileptické záchvaty, je nutné jej taktéž řešit.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.epilepsy.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů