Isoenzymy (izoenzymy) jsou varianty určitého enzymu, které se ve své struktuře liší pořadím aminokyselin, ale které katalyzují stejnou chemickou reakci. Obvykle se různé isoenzymy nachází v různých tkáních, v určité míře jsou vyplavovány do krve a celková koncentrace enzymu v séru je součtem koncentrací jeho jednotlivých izoenzymů. Pro lepší pochopení můžeme jako příklad izoenzymů zmínit pankreatickou a slinnou amylázu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů