Ischemie srdečního svalu (s výjimkou STEMI) je typicky spojena se změnami ST úseku a vlny T. Změny obvykle nacházíme ve svodech, které jsou kolmé na rovinu ischémie (např. spodní stěna a svody II, III, aVF). Ke klasickým změnám patří deprese ST úseku a negativita vlny T. Je nutné brát v úvahu, že nás příliš nezajímají izolované svody přítomné pouze v jednom svodu. Kromě toho si musíme uvědomit, že výše zmíněné EKG změny mohou být součástí bloků Tawarových ramének.

Klinicky záleží kromě nálezu na EKG i na obtížích pacienta. Je-li nález spojen s akutní bolestí na hrudi, označujeme situaci jako nestabilní anginu pectoris. Prokáže-li se v laboratoři elevace kardioenzymů, mluvíme o NSTEMI infarktu. Hlavní rozdíl mezi NSTEMI a nestabilní angínou pectoris je v tom, že při NSTEMI dochází k odumření části myokardu.

ST a T změny ve svodech II, III, aVF (plná červená kolečka) - je zde podezření na ischemii spodní stěny. Podobné změny jsou naznačeny i ve V6 (čárkované kolečko), což může znamenat i ischemii v této oblasti.

 

Náhodný nález ischemických změn by měl být spojen s ultrazvukovým vyšetřením srdce (ECHO), případně by měla být nasazena konzervativní terapie ICHS. Zda pacientovi provést koronarografii je v takovém případě sporné, u nestabilní AP většinou koronarografii provádíme, u NSTEMI se koronarografie provádí prakticky vždy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů