Pojem inverze znamená obrácení ve smyslu obrácení „naruby“ nebo „vzhůru nohama“. V medicíně můžeme tento termín použít ve smyslu skutečné deformace určitého orgánu nebo tkáně, nebo přeneseně k vyjádření výrazné změny. Typickým příkladem orgánové deformace je inverze dělohy, přenesenějším termínem je spánková inverze, kdy se objevuje tendence ke spánku přes den a bdění v nočních hodinách.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů