Invazivní znamená „útočný“, „pronikající“, nebo „agresivně se chovající“. Tento pojem typicky používáme k popisu chování maligních tumorů, které agresivně prorůstají do svého okolí s poškozováním okolních tkání. V diagnostice hovoříme o invazivních vyšetřovacích metodách tehdy, pokud výrazněji narušují integritu pacientova organizmu a pronikají hlouběji do těla.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů