Anglický termín insulin-like growth factor (IGF) se běžně využívá i v české medicíně a do češtiny jej můžeme přeložit jako „růstový faktor podobný inzulinu“.  Jde ve skutečnosti o skupinu proteinů (hlavní jsou IGF-1 a IGF-2), které mají vliv na buněčnou aktivitu a metabolizmus. IGF ovlivňují růst a vývoj tkání, regulují syntézu DNA a ovlivňují buněčný cyklus. Poruchy těchto růstových hormonů mohou způsobit poruchy vývoje tkání a vznik onkologických onemocnění.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů