Slovo inkubace bychom mohli přeložit jako „zrání“ nebo „dozrávání“. V infektologii jde o období po vstupu infekce do organizmu, kdy se mikroorganizmy množí, aniž by ještě způsobily příznaky. Doba mezi nákazou a vznikem projevů se proto označuje jako inkubační doba. O inkubaci se v podstatě hovoří i u vývoje nezralého novorozence v zevních podmínkách, od čehož je odvozen název přístroje inkubátoru.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů