Incidence je v podstatě epidemiologický termín, který označuje počet nově zjištěných případů určité choroby ve sledované populaci za určitou časovou jednotku (obvykle za 1 rok). Pokud například řekneme, že incidence tumoru prsu byla v ČR v roce 2010 cca 6000, bylo za zmíněný rok nově diagnostikováno cca 6000 jedinců s touto chorobou. Nepleťme si tento termín s pojmem prevalence.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů