Termín „in vitro“ se poněkud přeneseně používá ve smyslu „ve zkumavce“ a označuje situace a děje, které probíhají v laboratorních podmínkách. Typickým příkladem je pojem in vitro fertilizace používaný pro umělé oplodnění. Podobně říkáme, že určitý lék má prokazatelný efekt in vitro, tj. byl prokázán jeho účinek v laboratorních podmínkách. Určitým opakem je termín „in vivo“.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů