IM přední stěny můžeme klasicky rozdělit na NSTEMI a STEMI. Obraz infarktu najdeme v některých ze svodů V1-V6, I, aVL. Pro upřesnění je nutno dodat, že u infarktu přední stěny rozlišujeme několik podtypů. Jejich rozlišení je ovšem důležité spíše pro kardiologa, pro běžného lékaře není až tak podstatné (hlavní je, aby přítomnost infarktu poznal).

  • anteroseptální: elevace ST najdeme ve V1-V4
  • anterolaterální: elevace ST najdeme ve V4-V6
  • anteroextenzivní: elevace ST najdeme ve V1-V6, I a aVL

Při akutním STEMI infarktu najdeme klasické ST elevace charakteru Pardeeho vln ve některých z výše uvedených svodů. Ve svodech snímajících spodní stěnu (II, III, aVF) můžeme někdy nalézt zrcadlové deprese ST úseku. Bolest na hrudi s nálezem na EKG svědčícím pro akutní STEMI je indikací k urgentní koronarografii.

STEMI přední stěny - vidíme dobře rozvinuté Pardeeho vlny ve svodech V1-V4 (červeně plně), ve V5 je vlna jen naznačena (červeně čárkovaně). (Zdroj)

 

NSTEMI infarkt je typický ST depresemi a negativními vlnami T ve výše uvedených svodech. Tento nález je pochopitelně nespecifický a může znamenat i "prostou ischemii" bez odumření myokardu, proto je k diagnóze NSTEMI potřeba i nález pozitivních kardioenzymů. Při bolesti na hrudi, ale bez pozitivních kardioenzymů, lze tento nález na EKG uzavřít jako nestabilní anginu pectoris.

Vidíme deprese ST a negativní T vlny ve V1-V6 (červené kroužky). Je-li současně přítomno zvýšení kardioenzymů, máme diagnózu NSTEMI přední stěny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů