IM přední stěny můžeme klasicky rozdělit na NSTEMI a STEMI. Obraz infarktu najdeme v některých ze svodů V1-V6, I, aVL.

 

Při akutním STEMI infarktu najdeme klasické ST elevace charakteru Pardeeho vln ve některých z výše uvedených svodů. Ve svodech snímajících spodní stěnu (II, III, aVF) můžeme někdy nalézt zrcadlové deprese ST úseku. Bolest na hrudi s nálezem na EKG svědčícím pro akutní STEMI je indikací k urgentní koronarografii.

 

STEMI infarkt predni steny myokardu na EKG

STEMI přední stěny - vidíme dobře rozvinuté Pardeeho vlny ve svodech V1-V4 (červeně plně), ve V5 je vlna jen naznačena (červeně čárkovaně). (Zdroj)

 

Pozn: Pro upřesnění je nutno dodat, že u infarktu přední stěny rozlišujeme několik podtypů. Jejich rozlišení je ovšem důležité spíše pro kardiologa, pro běžného lékaře není až tak podstatné (hlavní je, aby přítomnost infarktu poznal).

 

anteroseptální: elevace ST najdeme ve V1-V4

anterolaterální: elevace ST najdeme ve V4-V6

anteroextenzivní: elevace ST najdeme ve V1-V6, I a aVL

 

 

NSTEMI infarkt je typický ST depresemi a negativními vlnami T ve výše uvedených svodech. Tento nález je pochopitelně nespecifický a může znamenat i "prostou ischemii" bez odumření myokardu, proto je k diagnóze NSTEMI potřeba i nález pozitivních kardioenzymů. Při bolesti na hrudi, ale bez pozitivních kardioenzymů, lze tento nález na EKG uzavřít jako nestabilní anginu pectoris.

 

NSTEMI infarkt predni steny myokardu na EKG

Vidíme deprese ST a negativní T vlny ve V1-V6 (červené kroužky). Je-li současně přítomno zvýšení kardioenzymů, máme diagnózu NSTEMI přední stěny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů