Pojem iatrogenní nemá nic společného s játry a můžeme jej přeložit jako „způsobený lékařem“ nebo „těsně souvisejícím s lékařským zákrokem“. Používáme ho v situacích, kdy byl zdravotní stav pacienta výrazně ovlivněn vlivem zákroku včetně komplikací. Například iatrogenní pneumotorax je pneumotorax, který vznikl jako komplikace kanylace centrální žíly na krku, iatrogenní Cushingův syndrom vzniká v důsledku dlouhodobého podávání kortikosteroidů apod.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů